Агенцијске услуге

Агенција Хоризонт

Јавнобележнички уговори

Агенција Хоризонт се поред послова везаних за регистрацију возила и осигурање бави и израдом свих уговора везаних за непокретности. Бавимо се и заказивањем овера код Јавног бележника, предавањем предмета на укњижбу у Катастар, предавањем предмета у локалну и републичку Пореску управу. Ваше је да нам доставите документа о непокретностима и личне карте, остало је на нама.

НЕ БАВИМО СЕ ПРОМЕТОМ НЕКРЕТНИНА


Неки од уговора које припремамо су:

 • Купопродајни уговори за некретнине
 • Уговори о поклону непокретности
 • Уговори о доживотном издржавању
 • Уговори о закупу земљишта/простора
 • Уговори о зајму
 • Уговори о размени непокретности
 • Уговори о деоби имовине...
Возила

Агенција Хоризонт се претежно бави регистрацијом возила у шта укључујемо и одјаве возила, плаћање пореза на пренос апсолутних права и свих осталих послова везаних за ваша возила и израдом:

 • Купопродајних уговора за возила
 • Уговора о поклону возила
 • Овлашћења за управљање
 • Међународна овлашћења...
Услуге за возила

Агенција Хоризонт као једна од најстаријих агенција на простору наше општине, гарантује најбрже завршавање свих административних послова везаних за ваше возило као што су:

 • Процена возила по Каталогу АМС
 • Одјава таблица у МУП
 • Предавање пореских пријава
 • Исходовање пореских решења
 • Плаћање пореза...

Агенција ХОРИЗОНТ, 22310 Шимановци, Крњешевачка 76

022/481-563     062/20-22-24

Израда сајта Шљукић Саша